“Я дослідник – 2.0: початкова школа”


2021 – 2022 н.р.

З 2020 року наш заклад став учасником інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник 2.0: початкова школа», який реалізуватиметься у 2020–2024 роки.

1-Б – Голошивець Вікторія Павлівна

2-Б – Лебідь Раїса Іванівна

В межах проєкту створено природничо-наукову та математичну (адаптація до українського навчального процесу сінгапурську систему навчання математиці) систему формування та розвитку особистості дитини для початкової школи «Я дослідник 2.0». Впровадження цих здобутків планується в межах всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту «Я дослідник 2.0».

Математична складова системи «Я – дослідник 2.0», навчальний курс «Математика» – це досвід сінгапурської математичної освіти адаптований до базового навчального плану початкової школи та у відповідності до Державного стандарту початкової освіти в Україні. Сінгапурська математика, це система навчання, яка спрямована на глибоке розуміння матеріалу всіма учнями класу. Навчальний матеріал подається учням від конкретного до абстрактного через моделювання, в командній роботі при постійній взаємодії вчителя та учнів. Ефективність цієї методики підтверджується тим, що, сінгапурські школярі посідають перші місця за результатами тестів PISA та TIMSS.

Ефективним засобом формування математичної грамотності учнів початкової школи є раціональне поєднання таких елементів освітнього процесу: мотивація, реалізація міжпредметних зв’язків, розв’язування прикладних задач, моделювання, конструювання, рефлексія. Саме на основі цих засад побудовано сінгапурський математичний курс початкової школи, який вперше перекладено та адаптовано до умов Нової української школи.

В Україні 2020-2021 навчальний рік оголошено Роком математики та STEM-підходу в освіті для того, щоб привернути увагу всього суспільства до розвитку математичної грамотності підростаючого покоління та актуальних напрямків підготовки учнів до життя в швидкоплинному світі.

Доцільно вже з першого класу посилювати математичну та природничо-наукову складові освітнього процесу за рахунок впровадження спеціальних методів навчання та підготовлених засобів.

Спрямування проекту:

  • математична компетентність;
  • природничо-наукова компетентність;
  • навчання впродовж життя;
  • громадянська та соціальна компетентність;
  • інформаційно-комунікаційна компетентність;
  • інноваційність;
  • екологічна компетентність,

а також розвиток м’яких навичок (Комунікація, Колаборація, Креативність, Критичне мислення та інше)