Декадник толерантності


«Ми різні, і то є класно!» Саме під цим гаслом пройшов декадник толерантності з 04.11.2021 р. по 12.11.2021 р. у нашому навчальному закладі. Основною метою усіх проведених заходів є формування у дітей та учнівської молоді поваги, активної позиції на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості.

      Психологом  школи Вихованець Г.В. та  педагогами-організаторами Кухар К.А. та Таневською Ю.А. та лідерами учнівського самоврядування «PROGRES» були проведені  тематичні тренінгові заняття та інформаційні хвилинки, перегляд  фільмів і соціальних роликів.

    Активно долучилися до проведення тижня  класні керівники, вчителі-предметники, які включали в уроки ситуації, де потрібно було  проявити розуміння товаришів по класу, ситуації, де розкривали питання толерантного ставлення. Учні проходили тест https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/icc-test, де перевірили себе на міжкультурне громадянство.  Участь у 22 Регіональному фестивалі польської культури, продемонстрував учням , як цікаво відкривати для себе  іншу культуру.