Інклюзивна освіта


Ми живемо в час, коли рівень розвитку суспільства визначається не тільки за рівнем академічних знань, а й за пошуком новітніх технологічних форм роботи з людьми з обмеженими можливостями, за створенням відповідних умов для названої групи виховання та інклюзії в загальноосвітній простір  громадян. Переймаючись буденними проблемами, ми повинні замислитися над непростою долею людей із вадами здоров’я і не забувати про те, що поряд з нами живуть люди, які потребують допомоги і уваги, нашого теплого слова та душевної підтримки. Важливим чинником соціалізації людей з обмеженими можливостями є одержання ними належної освіти. Адже ефективна адаптація та інтеграція дітей з порушеннями фізичного розвитку у суспільство неможливі без освіченості та відповідального ставлення держави.

Характерною особливістю сьогодення є реконструювання системи соціальної освіти на демократичних, гуманістичних засадах, створення в країні механізмів для вільного вибору форми навчання дітей. В основу цього підходу покладено два принципи:

– не відривати дитину від сім’ї і суспільства, якщо це можливо і сприяти природному процесу її соціалізації;

– розробити та апробувати спеціальну освіту та надати можливість батькам дітей з особливостями психофізичного розвитку вибору майбутньої освіти.

Якою була раніше наша громадська думка – всі ті, хто потрапляє до категорії дітей з особливими потребами, повинні навчатися в спеціальних школах, а всі решта – у звичайних.

Наполегливість батьків дітей з особливими потребами, які започаткували рух за доступність звичайних шкіл для своїх дітей, об’єднуючись у громадські організації, крок за кроком просували інклюзію як систему навчання.

Які ж це діти з особливими потребами? Діти з особливостями психофізичного розвитку, діти з інвалідністю. Цей термін відображає не медично-діагностичний, а соціальний підхід до проблеми. Не завжди діти з інвалідністю належать до числа дітей з особливими освітніми потребами. Наприклад, не всі діти з проблемами слуху чи зору є інвалідами. Але для їх якісної освіти слід внести якість особливі зміни.

Ми кажемо – кожна дитина, чи має вона особливі освітні потреби, чи вона має особливості культурного, мовного, релігійного характеру, може прийти до звичайної загальноосвітньої школи за місцем проживання. І це звичайна загальноосвітня школа повинна прийняти її без жодних умов. Безумовно прийняття школою дитини є інклюзія.

Інклюзивна форма навчання вже давно стала нормою в усіх цивілізованих країнах світу. Для нашого ж суспільства – це нова тема.

З огляду на це, учасники педагогічного колективу розробили модель корекційно-розвивальної роботи з питань розвитку та виявлення здібностей дитини з особливими освітніми потребами, формування предметних та соціальних компетентностей для практичного  використання у повсякденному житті, залученні до участі у різноманітних шкільних справах.

Пріоритетними завданнями у практичній діяльності педагогічного колективу з учнями з обмеженими функціями життєдіяльності є:

– визначення пріоритетних корекційних, навчальних, виховних завдань, напрямів роботи;

– розробка індивідуальних корекційно-компенсаторних планів роботи для кожної дитини з урахуванням нозологій (порушень мовлення, слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату);

– адаптація навчальних планів, програмного матеріалу, методів, форм навчання до індивідуальних освітніх потреб дітей з особливими потребами;

– орієнтація на особистісний досвід дитини, пізнавальні можливості конкретної дитини;

– розробка низки прийомів і засобів, які створювали б сприятливі умови для загального розвитку учнів;

– створення умов для соціальної адаптації дітей з особливостями психофізичного розвитку і здорових дітей, здобуття ними соціальних навичок;

– впровадження інноваційних технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

Відкриті уроки у класах з інклюзивною формою навчання для слухачі курсів ВАНО

15 березня  на базі закладу проведено уроки у класах з інклюзивною формою навчання. Слухачі курсів ВАНО мали можливість ознайомитися з роботою вчителів початкових класів  та асистентів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.

Проведено урок математики у 1-Д класі (вчитель Мартинюк О.Д., асистент вчителя Вітюк І.Р.) та урок з основ здоров’я у 2-Б класі (вчитель Нагребецька О.Е., асистент вчителя Никончук Н.Д.).

Асистенти вчителя  під керівництвом учителя працюють з учнями індивідуально та в невеликих групах, виконуючи різну діяльність для підсилення та покращення вивчення освітньої програми.

Асистенти вчителів разом з учителями збагачують навчальну програму й допомагають учням набувати вмінь та знань, які їм будуть необхідні для повноцінного життя в класі, в школі та в суспільстві.

“Рівний рівному”

У закладі з 03.12.2018 року по 07.12.2018 року було проведено інформаційно-роз’яснювальний тижневик «Рівний рівному» щодо впровадження інклюзивної освіти.

У всіх класах протягом тижневика проведені уроки доброти  «У душах людських хай палає тепло». Оформлено змінний стенд «Щоб нас розуміли, щоб ми розуміли». У день відкриття декадника після 3 уроку проведено засідання старостату на тему   «Кожна людина унікальна та неповторна». На нараді вчителів початкових класів виступила керівник МО Кухар М.П. на тему «Інклюзивна освіта в школі. Всі ми різні, всі ми рівні». Заступником директора з навчально-виховної роботи Лепетун Л.В. проведено моніторинг готовності педагогічного колективу до впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання.

З 03.12.2018 року по 07.12.2018 року відбулася виставка дитячих робіт на тему «Повір у себе, і в тебе повірять інші», на якій були представлені вироби та композиції дітей з особливими освітніми потребами.

Заступником директора з навчально-виховної роботи Лепетун Л.В., та класними керівниками тих класів, де навчаються діти з інвалідністю, проведено індивідуальну роботу з окремими батьками  щодо часткової інтеграції у навчальний заклад. Класні керівники тих класів, де навчаються діти, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, постійно залучають їх до позакласної й виховної роботи. Діти з особливими потребами беруть участь у проектах, акціях, екскурсіях, конкурсах.  

Проведено батьківський лекторій  «Робота в родині, що має дитину з обмеженими можливостями». У бібліотеці закладу Васильченко Л.В. було оформлено тематичну виставку до Міжнародного Дня людей з інвалідністю.

Для того, щоб реалізація інклюзивної освіти була успішною, в закладі  створюються відповідні умови – матеріально-технічна база, методичне забезпечення, відповідне навчання педагогів працювати в умовах інклюзії, в рамках самоосвіти поглиблюються  знання з педагогіки та психології.